Ngọc Rồng Online 118 Premium V3.5 Android

Xin vui mừng thông báo đến chúng bạn và các mày hiện nay đã có phiên bản Ngọc Rồng Online 118 Premium V3.5 cho Android được thêm auto săn boss và nhiều chức năng khủng, xóa hầu hết quảng cáo khó chịu xuất hiện trên màn hình game.

tai-game-ngoc-rong-online-118-premium-v3.5-wapvip.pro

Tai game Ngoc Rong Online 1.1.8 Pre V3.5

[tabs tab1=”Tab 1″ tab2=”Tab 2″ tab3=”Tab 3″]

[tab id=1]dragonboy118 pre v35.apk android 8.8 MB[/tab]
[tab id=2]dragonboy118 pre v35 gdl galaxy y.apk android 1.48 Mb[/tab]

[/tabs]

Chức năng mới của ngoc rong ol 118 premium 3.5

– Hiển thị vị trí Boss: Ngay khi có thông báo từ server sẽ tự phân tích và vẽ thông tin về boss lên màn hình như tên boss, nơi xuất hiện, khu vực xuất hiện.
– Mặc định ngoc rong premium là Bật và săn tất cả các boss, bạn có thể Bật/Tắt bằng lệnh chat ‘sb’, có thể chỉ săn 1 loại boss duy nhất bằng lệnh chat ‘sbXXX’ với XXX là tên boss.
– Hướng Dẫn: Săn 1 loại boss duy nhất: ví dụ bạn muốn chỉ báo thông tin về boss ‘super broly’ bạn chat ‘sbsuper broly’ hoặc ‘sbsuper’
Bạn phải chat đầy đủ dấu nếu tên boss có dấu, ví dụ bạn muốn săn boss Số 4, bạn phải chat ‘sbsố4’
– Ngoài ra bạn có thể để một khoảng trắng giữa sb và tên boss (chỉ một dấu cách duy nhất), ví dụ ‘sb poc’, ‘sb tiểu đội trưởng’,…

Lệnh Chat Ngoc rong 118 premium v3.5

Menu Pro: Chat “mkhoa” để Ẩn hoặc Hiện Menu Chạm Pro

kill: Bật/tắt tàn sát
akX: Bật/tắt tự đánh theo thời gian, với X là khoảng thời gian đánh, đơn vị mili giây, tối thiểu 500mili giây
abf: Bật/tắt auto buff đậu
abfX: Bật/tắt auto buff đậu theo thời gian, với X khoảng thời gian buff, đơn vị là GIÂY
(nếu không đặt thời gian auto buff đậu thì sẽ buff khi hp hoặc mp nhỏ hơn 10%)
smX: Fake sức mạnh X
tnX: Fake tiềm năng X
ak: Bật/tắt tự đánh
td50: Chỉnh tốc độ game (0: Fix Lag Max, 50: Tốc Độ Gốc, 100: Max Speed)
s10: Hack giày 10
u: Khinh công
d: Độn thổ
r: Dịch phải
l: Dịch trái
u50: Khinh công 50
d50: Độn thổ 50
r50: Dịch phải 50
l50: Dịch trái 50

Nguồn: Okmen102 m4v, wapvip

Từ vừa được tìm kiếm:

  • nro1 3 8 (46)
  • nro1 3 5 (24)
  • ngoc rong1 3 8 (15)
  • nro 1 1 8 pre v3 (14)
  • wapvippro1 3 5 (3)
  • wapvippro1 3 8 (3)
  • wapvip pro nro1 19 (1)
  • Wapvip pro1 19 (1)
  • nrp 118 v3 5 (1)
  • tai ngoc rong hach 118 (1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *