Tính năng Triệu Hoán Vĩ Thú Làng Lá Mobile

Vĩ thú là 1 phần không thể thiếu trong thế giới Naruto – bài viết sau đây xin giới thiệu đến các vị Nhẫn giả về tính năng và hệ thống bổ trợ của vĩ thú trong Làng lá Mobile

Triệu hồi vĩ thú

Tính năng vĩ thú sẽ được mở khi Nhẫn giả đạt cấp độ : 22. Sau khi đạt cấp độ này Nhẫn giả sẽ nhận ngay 1 vĩ thú có khả năng không ngừng thăng cấp

Lưu ý : Triệu Hoán Thú sau khi được gọi ra sẽ hiển thị bên cạnh nhân vật tuy nhiên triệu hóa thú chỉ có tác dụng và tham chiến khi Nhẫn giả tham gia tính năng đấu trường mà thôi – khi tham gia phụ bản sẽ không hiển thị

Tụ Hồn

Tụ hồn Vĩ thú là tính năng bổ trợ giúp Nhẫn giả có thể tăng cấp độ triệu hoán thú, để tụ hồn vĩ thú tiêu hao bạc tăng tiến độ tụ hồn, có tỉ lệ xuất hiện bạo kích nhỏ

Để tăng cấp nhanh Nhẫn giả có thể lựa chọn tiêu hao bạc tụ hồn 50 lần một lúc

Tụ hồn cao cấp: tiêu hao vàng để tụ hồn, có tỉ lệ xuất hiện bạo kích lớn, tương tự để tăng cấp nhanh sử dụng vàng Nhẫn giả có thể chọn “Tụ hồn nhanh”: tiêu hao vàng tụ hồn 50 lần một lúc

Huyễn Hóa

Triệu Hoán Thú mỗi khi thăng 10 cấp độ sẽ tiến hóa thành Triệu Hoán Thú tiếp theo

Huyễn Hóa có thể thay đổi ngoại hình của Triệu Hoán Thú

Huyễn Hóa không ảnh hưởng tới thuộc tính của Triệu Hoán Thú.

Luyện hồn

Luyện hồn tăng cấp hỗ trợ của vĩ thú, mỗi lần luyện hồn tăng các điểm: dũng kiên, trí, động, mẫn, khí

Mỗi cấp của luyện hồn công thêm chỉ số thuộc tính khác nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *