Tính Năng Pháp Khí và Cảnh Vạn Tượng Làng Lá Mobile

PHÁP KHÍ :

Là hệ thống trang bị phụ thêm cho nhân vật sẽ được mở khi Nhẫn giả đạt cấp độ 29. Pháp khí giúp tăng các thuộc tính cơ bản cho mỗi nhẫn giả khi được trang bị

Tương tự với trang bị thông thường – pháp khí cũng được chia làm 4 loại hình khác nhau bao gồm :

+ Sức manh

+ Tinh thần

+ Nhanh nhẹn

+ Thể lực

Với nhiều phẩm chất khác nhau 

Tùy theo phẩm chất của nhẫn giả mà có thể trang bị được các loại pháp khí có phẩm chất tương ứng 

CƯỜNG HÓA VÀ THĂNG CẤP PHÁP KHÍ :

Cường hóa pháp khí : Tương tự như trang bị – Nhẫn giả cũng có thể tiến hành cường hóa thăng cấp pháp khí tuy nhiên đối với pháp khí để cường hóa sẽ cần pháp khí tương ứng làm nguyên liệu cường hóa và cấp độ tối đa cường hóa pháp khí là 10.

Thăng cấp pháp khí : Đặc biệt đối với các pháp khí có phẩm chất vàng (xuất hiện từ cấp 70) sau khi được cường hóa max sẽ có thể sử dụng tính năng thăng cấp pháp khí để tiến hành tăng cấp phẩm chất pháp khí.

VẠN TƯỢNG CẢNH

Tính năng được mở khi Nhẫn giả đạt cấp độ 30 – trong tính năng này Nhẫn giả sẽ cần khiêu chiến các NPC tinh anh với độ khó cao. Thành công vượt qua NPC Nhẫn giả sẽ nhận được phần thưởng pháp khí cũng exp cho nhân vật đồng thời sẽ mở NPC tiếp theo để Nhẫn giả có thể khiêu chiến

Nhẫn giả khiêu chiếu ở ải càng cao, cấp độ của pháp khí có thể rơi ra càng cao, phẩm chất pháp khí cũng càng tốt hơn

Với mỗi NPC trong vạn tưởng cảnh mỗi ngày Nhẫn giả sẽ được khiêu chiến 1 lần duy nhât (Nhẫn giả có thể sử dụng vàng để mua thêm lượt). Số lượt khiêu chiến sẽ được tạo mới vào lúc : hàng ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *