Tính năng Nhiệm vụ hàng ngày Làng Lá Mobile

Xin chào các vị Nhẫn giả

Hệ thống nhiệm vụ hàng ngày là chuỗi các nhiệm vụ được làm mới qua mỗi ngày, sau khi thực hiện tích lũy đủ điểm có thể nhận thêm phần thưởng đặc biệt.

Nhiệm vụ hàng ngày có tổng cộng 10 nhiệm vụ trong đó tùy theo phẩm chất sẽ nhận được tích lũy khác nhau. Phẩm chất càng cao điểm tích lũy càng lớn.

– Mỗi lần, hệ thống sẽ đưa ra 5 nhiệm vụ để người chơi lựa chọn, ấn nút “Làm mới” sẽ được thay đổi ngẫu nhiên 5 nhiệm vụ khác

– Phẩm chất nhiệm vụ chia làm 5 màu sắc khác nhau :

+ Trắng : sau khi hoàn thành nhận được 2 điểm

+ Xanh lá : sau khi hoàn thành nhận được 3 điểm

+ Lam : sau khi hoàn thành nhận được 4 điểm

+ Tím : sau khi hoàn thành nhận được 6 điểm

Đặc biệt : Nhiệm vụ Vàng (Chỉ nhận được 1 lần)sau khi hoàn thành nhận được 6 điểm đồng thời kích hoạt x2 toàn bộ phần thưởng nhận được từ rương phần thưởng nhiệm vụ

Lưu ý :

Để hoàn thành nhiệm vụ đạt đến mức thưởng cao nhất của nhiệm vụ hàng ngày là 150 Nhẫn giả cần lưu ý bên cạnh nhận nhiệm vụ còn hệ thống nhiệm vụ mục tiêu.

Nhiệm vụ mục tiêu :

Khi Nhẫn giả nhận và hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trùng với nhiệm vụ mục tiêu sẽ nhận thêm điểm thưởng tích lũy nhiệm vụ hàng ngày.

Mỗi ngày có 3 nhiệm vụ mục tiêu :

Nhiệm vụ 1 : Thực hiện đúng 1 nhiệm vụ hàng ngày => thưởng 20 điểm tích lũy

Nhiệm vụ 2 : Thực hiện đúng 2 nhiệm vụ hàng ngày => thưởng 30 điểm tích lũy

Nhiệm vụ 3 : Thực hiện đúng 3 nhiệm vụ hàng ngày => thưởng 45 điểm tích lũy.

Như vậy tổng điểm số có thể nhận nếu Nhẫn giả hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu là : 20+30+45 =95 điểm kết hợp với số điểm tối đa 10 lần nhiệm vụ là 10*6=60 điểm. Tổng điểm tối đa Nhẫn giả có thể đạt đến là : 95+60=155 điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *