Viking

Viking game free download, install Viking machine android, strategy game Viking, Viking version on your phone, google play Viking, Viking itune, Viking.apk game store

download-game-viking-free

Welcome to the ruthless world of Vikings, where freedom, power, fear and violence reign supreme. You must lead brave warriors into battle, conquer the world and prove your might against players from all over the world.
Build a magnificent palace, take part in strategic campaigns, grow your valiant army and boost your coffers by plundering loot. Usher in a new era of decisive conquests, fierce battles and heroic deeds!

Do you have what it takes to be a wise and courageous Jarl?

The superb graphics, compelling story and dynamic battles will have you hooked from the moment you start playing.

NOTE: Vikings: War of Clans™ is completely free to play with optional in-app purchases to make your gaming experience even more exciting. If you do not wish to use this option, you can set a password in Google Play Store app menu to prevent any unwanted purchases. Be aware that you must be at least 13 years old to download and play Vikings: War of Clans™.

FEATURES:
✔ FREE TO PLAY
✔ Stunning graphics
✔ Multiple language options
✔ Wide range of warriors to choose from: mercenaries, horsemen, furies, archeresses, and many more
✔ Fierce and thrilling battles with players from all over the world
✔ Handsome rewards for completing a variety of quests and tasks
✔ Weapons and gear crafting
✔ Become a leader or member of a mighty clan

NOTE: Vikings: War of Clans™ is a mobile game that is independent of any social network or web server. We would appreciate it if you would send us your feedback and suggestions to help us improve the game and make it even more fun!

Dịch
Chào mừng bạn đến với thế giới tàn nhẫn của Vikings, nơi mà tự do, quyền lực, sự sợ hãi và bạo lực cai trị tối cao. Bạn phải dẫn các chiến binh dũng cảm chiến đấu, chinh phục thế giới và chứng minh sức mạnh của mình đối với người chơi từ khắp nơi trên thế giới.
Xây dựng một cung điện tráng lệ, tham gia vào các chiến dịch chiến lược, phát triển quân đội dũng cảm của bạn và tăng ngân khố của bạn bằng cách cướp bóc của cải. Mở ra một kỷ nguyên mới của cuộc chinh phục quyết định, trận đánh ác liệt và hành động anh hùng!

Bạn có những gì nó cần để được một Jarl khôn ngoan và can đảm?

Các đồ họa tuyệt vời, câu chuyện hấp dẫn và những trận động sẽ có bạn nối từ thời điểm bạn bắt đầu chơi.

LƯU Ý: Vikings: War of Clans ™ là hoàn toàn miễn phí để chơi với các tùy chọn mua trong ứng dụng để làm cho kinh nghiệm chơi game của bạn thậm chí còn thú vị hơn. Nếu bạn không muốn sử dụng tùy chọn này, bạn có thể đặt mật khẩu trong trình đơn ứng dụng Play Store của Google để ngăn chặn bất kỳ mua hàng không mong muốn. Hãy lưu ý rằng bạn phải có ít nhất 13 tuổi để tải về và chơi Viking: War of Clans ™.

Các tính năng chính:
✔ FREE TO PLAY
✔ đồ họa tuyệt đẹp
✔ tùy chọn đa ngôn ngữ
✔ phạm vi rộng của các chiến binh để lựa chọn: lính đánh thuê, kỵ binh, furies, archeresses, và nhiều hơn nữa
✔ trận đánh khốc liệt và ly kỳ với người chơi từ khắp nơi trên thế giới
✔ thưởng Handsome để hoàn thành một loạt các nhiệm vụ và nhiệm vụ
✔ Vũ khí và dụng cụ crafting
✔ Trở thành một nhà lãnh đạo hoặc thành viên của một gia tộc hùng mạnh

LƯU Ý: Vikings: War of Clans ™ là một trò chơi điện thoại di động đó là độc lập của bất kỳ mạng xã hội hoặc máy chủ web. Chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn gửi cho chúng tôi thông tin phản hồi và góp ý của bạn để giúp chúng tôi cải thiện trò chơi và làm cho nó thú vị hơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *