Hack Ninja School Online 107 Fake 999 GDL

Hack Ninja School Online 107 Fake 999 GDL, NSO 1.0.7 fake 9.9.9 giam dung luong cho may android và máy tinh bang.

Hack-Ninja-School-Online-107-Fake-999-GDL

[tabs tab1=”Tab 1″ tab2=”Tab 2″ tab3=”Tab 3″]

[tab id=1]Tải Phiên bản màn hình nhỏ[/tab]
[tab id=2]Tải Phiên bản màn hình lớn[/tab]

[/tabs]

Lệnh Chat:

cnxx là chỉnh chạy nhanh với tốc độ xx .
dcxx để chỉnh đánh cao với độ cao xx.
drxx để chỉnh đánh rộng với độ cao xx.
dnxxx để chỉnh đánh nhanh, đánh 0.1s thì chát dn100 .
kc để khinh công .
dth để độn thổ .
dt để dịch trái .
dp để dịch phải .
db để đóng bang quái.
db lần nữa để bỏ đóng bang.
hang1 để qua hang thứ nhất hd6x.
hang2 để qua hang thứ 2 hd6x

Chú ý: Nếu nhân vật bị tàn hình thì vào xem thông tin là Ok

 

Nguồn m4v

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *