Game Jad

Các bạn đều biết Game có đuôi .jad là những game java thường được phổ biến một thời gian trước