Hack AvatarQ v9.5 fix auto jewel

Hack AvatarQ v9.5 fix auto jewel, Avatar Q v9.5 FAJ cho Android autu click, Avatar Q v9.5 java fix jewel.jar

Avatar_250v95_Fix-auto-Jewel

-Fix lỗi auto jewel full: tốc độ mobile, tốc độ x1, tốc độ x2, tốc độ x5
-Fix lỗi convert apk
-Fix lỗi cài đặt bằng jad
Tất cả đã ổn định

Nguồn m4v

Tác giả: QDK
Mod fix auto jewel: L0ve

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *